Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – Domain és tárhely szolgáltatásra

 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma
  1. Oláh Gábor egyéni vállalkozó (Oláh Gábor, 2193 Galgahévíz, Mikszáth Kálmán utca 12. továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a honlapon (golnet.hu ) közzétett érvényes árlistában és a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek szerint.
  2. Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
  3. A jelen ÁSZF-ben foglaltak az alábbi szolgáltatásokra terjednek ki:
   • domain név szolgáltatás
   • tárhely szolgáltatás
 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 95%-os rendelkezésre állást biztosítani. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
  2. A Szolgáltató a szerződésben megadott szolgáltatásokat Magyarország területén biztosítja. Más földrajzi területekről a szolgáltatás elérését nem tudja garantálni.
  3. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a szerződések befogadásától és a díjak egyidejű rendezésétől számított 10 munkanapon belül biztosítani. Szerződés befogadása a Szolgáltató részéről kezdeményezhető kizárólag, azt követően, hogy a Szolgáltató a beérkezett dokumentumokkal kapcsolatban hiánypótlást nem kér, kifogást nem emel. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
  4. A Szolgáltató a munkavégzéshez minden személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik.
  5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy alvállalkozót bízzon meg.
  6. A Szolgáltató díjmentesen támogatást nyújt a megrendelt tárhely szolgáltatás igénybevételéhez, kivétel, ha a felek írásban másképp nem rendelkeznek. A támogatás a 11. pont szerint vehető igénybe.
  7. A Szolgáltató a közvetített szolgáltatások (Például: Domain név regisztráció, Domain név megújítás) esetén nem köteles az elregisztráláshoz, átregisztráláshoz szükséges támogatást nyújtani, különös tekintettel a Nemzetközi Domain nevek kezelésére.
  8. A Szolgáltató a szerződésen valamint a weboldalon jogosult alkalmazni a „Korlátlan” megjelölést, amelyet a Szolgáltató az általa meghatározott ésszerűség és a szabad szerver erőforrások határain belüli felhasználás leírójaként alkalmaz.
  9. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások korlátozására, illetve a Szolgáltatások minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére (ideértve a hozzáférés teljes megtagadását is) és/vagy a szerződés azonnali hatállyal felmondani az Előfizető egyidejűleg postai úton, e-mailben vagy telefonon történő értesítésével amennyiben az alábbi előírásokat megszegi:
   1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
   2. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;
   3. Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (ún. „Denial-of-service” – DOS támadás), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet;
   4. Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen Irányelv megkerülése végett;
   5. Tiltott az a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül.
   6. Tiltott a szerveren lévő felhasználók e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése illetve üzleti célú terjesztése az előfizető előzetes, írásos hozzájárulása nélkül;
   7. Tilos olyan –hibás- programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre.
   8. Tilos az alábbi programkód vagy szolgáltatástípusok futtatása a tárhelyen:
    • Top oldalak, (Toplisták amik más weboldalak ki és belépéseit figyelik)
    • IP scannerek, szerver monitoring programok (olyan program ami más szervereket figyel)
    • Backup vagy háttértár szerver (pl nagy mennyiségű kép, film, fájl, email vagy irattárolás)
    • IRC scriptek/Botok
    • Proxy scriptek/Anonymizerek
    • Kalóz szoftverek / Warez oldalak és warez Fórumok
    • Képfeltöltő/megosztó szolgáltatás és képeket hosztoló alkalmazások (pl. PhotoBucket, vagy Tinypic)
    • Autószörfölők / PTC / PTS / PPC oldalak
    • Bruteforce programok / scriptek / alkalmazások
    • Levélbombák, SPAM és tömeges levélküldésre alkalmas alkalmazások
    • Banner Ad rotator programok üzemeltetése
    • File megosztók, P2P rendszerek valamint tükör scriptek (mint pl. a rapidshare is)
    • Audio / video sugárzás, streaming
    • Videó feltöltő/megosztó szolgáltatás
    • Piramis / MLM /HYIP / Forex / E-Gold / Broker jellegű oldalak
    • Bank programok
    • Ingatlan értékesítéssel foglalkozó oldalak
    • Lottó oldalak
    • Rasszista és gyűlöletkeltő oldalak
    • Hacker oldalak
    • Illegális tevékenységet hirdető oldalak
    • Mailer Pro vagy bármilyen hírlevél küldő szoftver vagy kódfuttatás
    • Közösségi social network alkalmazások és oldalak (pl.: facebook, Linkedin stb.)
    • Felnőtt, pornográf és/vagy bármilyen szexuális tartalom
    • Nagy forgalmú oldalak (több ezer fő/nap) (érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon ezzel kapcsolatban)
    • Facebook és Mobil Applikációk futtatása
   9. Kivételt képeznek a tilalom alól szolgáltató által külön írásban engedélyezett programkódok;
    1. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú vagy tömeges e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
    2. Tilos e-mail küldés olyan címlistára, amely a gyűjtött, vagy vásárolt e-mail címeket tartalmaz; amelyre az előfizetők nem saját akaratukból iratkoztak fel;
    3. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése. Az Internet Etikai Kódexet a II. számú melléklet részletezi;
    4. Tilos a tárhely továbbértékesítése a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül;
    5. Tilos a Szolgáltató által közvetített szolgáltatások megkerülése oly módon, hogy az Előfizető a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokra (pl. Domain regisztráció, Internet előfizetés, Szerver hoszting, Tárhely hoszting, Nemzetközi Tárhely hoszting, Emeltdíjas SMS szolgáltatás) a közvetítő partnerünkkel szerződik le.
    6. Tilos a szolgáltatás erőforrásainak az ésszerűség határain túli felhasználása. A web tárhely szolgáltatás ésszerűségi határait és értékeinek maximumát mindenkor a Szolgáltató határozza meg az erőforrások szabad kapacitása vagy az alábbi táblázat alapján az I. Számú mellékletben. Az I. Számú mellékletben található adatok iránymutatóak, előzetes egyeztetés után eltérő adatokkal is dolgozhat a szerződött Előfizető. Az itt meg nem határozott további értékeket a Szolgáltató a weboldalán teszi közzé.
    7. Tilos a források túlzott igénybe vétele, ideértve a CPU időt, memóriát, lemez területet és csatlakozási időt. Az előfizető nem alkalmazhat forrás/intenzív programokat, amelyek hátrányosan befolyásolják a többi ügyfelet, illetve a szolgáltatói rendszerek vagy hálózatok teljesítményét. A szolgáltató fenntartja a jogot az ilyen tevékenységek kizárólagos megállapítására, megszüntetésére vagy korlátozására. Ez különösen vonatkozik a szolgáltató szerverén folyó felügyelet nélküli folyamatokra.
    8. Tilos egynél több kapcsolat létrehozása az Előfizetéséről a szolgáltató hálózatára. Magasabb kapcsolatszám esetén a szolgáltató beleegyezése szükséges.
    9. Tilos az Előfizető részére az előfizető hozzáférésről hálózati szolgáltatások nyújtása (például, az előfizető nem használhatja előfizetését ftp vagy web szerver szoftverek működtetésére), kivéve, ha az előfizető előfizetésének típusa ezt kifejezetten lehetővé teszi.
    10. Tilos a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, ingyenesen átengedi, vagy a szolgáltatáson olyan tartalmat tesz közzé, amely nem szolgáltatás megrendelésekor megadott megrendelői adatokhoz kapcsolódik, tehát viszonteladást vagy továbbértékesítést valósít meg.
   10. Amennyiben Előfizetőnek Szolgáltatóval több Előfizetői Szerződése van hatályban vagy Szolgáltatótól egy Előfizetői Szerződés keretében több Szolgáltatást vesz igénybe és Előfizető bármely Előfizetői Szerződés vagy Szolgáltatás tekintetében bármely pont szerint kötelezettségeit megszegi, akkor Szolgáltató jogosult bármely tetszése szerinti Szolgáltatás bármilyen mértékű korlátozására, illetve az összes Szolgáltatás korlátozására is.
   11. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
   12. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor frissítse a szerverek hardveres és szoftveres környezetét. A frissítésből származó szoftver hibákkal, kompatibilitási problémákkal kapcsolatban a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azok elhárításáért nem felel.
   13. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerződés vagy szolgáltatás felfüggesztéséből, megszűnéséből, késedelmes vagy hibásan teljesített fizetésből adódó szolgáltatási idő és/vagy bevétel kiesésekért.
   14. A szolgáltató jogosult a felfüggesztett, korlátozott szolgáltatásnál feltüntetni saját védjegyét, logóját valamit a korlátozás tárgyát és/vagy tényét továbbá elérhetőségeit.
  10. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Domain nevek esetén a díjmentesen nyújtott Regisztrátor képviseltet visszavonja. Ebben az esetben az Előfizetőnek saját költségén át kell regisztrálnia  a Domain nevet másik Domain Regisztrátor kezelésébe legkésőbb 7 napon belül.
  11. A Szolgáltató a WEB Tárterületen elhelyezett tartalmakért, Domain nevekért, Email címekért és adatforgalmakért semmilyen felelősséget nem vállal.
  12. A Szolgáltató hatósági megkeresésre esetén a jogosult az Előfizető adatait átadni harmadik fél részére annak külön hozzájárulása nélkül is.
  13. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és az 5.2.5 pontban leírt eset.
  14. A Szolgáltató jogosult az Előfizető szolgáltatásainak vagy azok egyes elemeinek visszaállíthatatlan törlésére a Domain név másik Domain regisztrátorhoz történő át-regisztrációja (elvitele) illetve a Domain név, Tárhely szolgáltatás megszűnése (meg nem újítása) esetén.
  15. A Szolgáltató jogosult a kérelmeket, megrendeléseket, leadott űrlapokat saját hatáskörében elbírálni, illetve ha indokoltnak látja, elutasítani azokat külön indoklás nélkül.
  16. A Szolgáltató jogosult biztonsági (tűzfal, spamszűrő, vírusirtó, stb.), monitoring szoftvereket futtatni és házirend beállításokat alkalmazni a szolgáltatási területen.
  17. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget biztonsági szoftverek által törölt, blokkolt tartalmakért, hálózati vagy IP korlátozásokból adódó szolgáltatási idő és/vagy bevétel kiesésekért.
  18. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződés megszűnését követően 6 hónapig nem köt új szerződést az Előfizetővel.
  19. A Szolgáltató jogosult az előfizető és / vagy képviselő adataira, elérhetőségeire reklám, tájékoztató anyagok valamint értékesítési ajánlatok eljuttatására.
 3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei
  1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
  2. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket valamint megfelelő informatikai ismereteket saját maga részére biztosítani.
  3. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a Domain regisztrációs szerződésen valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumokon, mint Regisztrátor és Előfizetési kapcsolattartó feltüntetni saját magát.
  4. Az Előfizető elfogadja, hogy egyes esetekben a szerződésen megadott Képviselő vagy Adminisztratív kapcsolattartó adataira kerül megküldésre minden írott és nyomtatott anyag, díjbekérő valamint értesítés és figyelmeztetés.
  5. Az Előfizető elfogadja, hogy mivel a Szolgáltató lehetőséget biztosít az elektronikus megrendelés során az adatok helyességének ellenőrzésére, így a hiányos, hibás, félreérthető kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Előfizető felel;
  6. Az Előfizető a WEB tárterületén elhelyezett tartalmakért, Domain nevekért, Email címekért és az azokon történő adatforgalomért illetve megjelenésekért minden nemű felelősséget és esetleges következményeket vállalja.
  7. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen, az Általános Szerződési Feltételek valamint a szerződésekben megállapodottak alapján használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
  8. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
  9. Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató által közzétett hibajavítási megoldásokat, leírásokat nem követni, úgy a Szolgáltató a hibafeltárást befejezheti és a hibajelentést megoldottnak tekintheti az utolsó közlést követő 72 óra után.
  10. Az Előfizető elfogadja, hogy egyes korlátozások automatikusan, külön tájékoztatás nélkül mennek végbe.
  11. A Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat ingyenesen nyújt az Előfizető részére (plusz FTP hozzáférés, további MySQL adatbázis, al-domain beállítás, Online Email Kliens, Email cím, Email alias, Email vadász és spam szűrő szolgáltatások, Admin felület,  stb.). Az Előfizető tudomásul veszi, hogy e szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők ingyenesen igénybe, ameddig a Szolgáltató számára az Előfizető által befizetett szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatás nyújtása gazdaságos marad.
  12. Az Előfizető a 3.11 pontban hivatkozott ingyenes szolgáltatásokat nem jogosult kereskedelmi céllal harmadik személynek tovább közvetíteni.
  13. Az Előfizető a szerződésben foglalt kedvezmények beaktiválását (ajándék Domain név, kupon kedvezmény) a szerződéskötéstől számított 30 napig igényelheti.
  14. A szolgáltatások megrendelése után a Szolgáltató az Előfizető részére értesítést küld a fizetendő díjakról. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat kizárólag az előfizetési díj kifizetése után aktiválja.
  15. Az Előfizető a hűségvállalás időtartama alatt az előfizetői szerződés kötbérfizetési kötelezettség nélkül nem mondhatja fel abban az esetben, ha a hűséget a határozott időtartamból eredő kedvezmények (például: díjmentes, ajándék vagy kedvezményes Domain át-regisztráció, Domain regisztráció a szolgáltatáshoz) figyelembevételével kötötte meg. A kötbér összege egyszeri 20000 Ft.
  16. Az Előfizető elfogadja, hogy a részére a tárhely csomagban foglalt, díjmentesen vagy kedvezményesen regisztrált vagy át-regisztrált Domain nevet nem regisztrálhatja át (viheti át) másik szolgáltatóhoz a tárhely szolgáltatásra vállalt hűségidő alatt. Amennyiben az Előfizető megsérti a jelent pontban foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult azonnali szerződésbontásra és a tárhely szolgáltatás megszűntetésére az Előfizető irányába, valamint a 3.15 pontban foglalt kötbér kiszámlázására.
  17. Az Előfizető elfogadja, hogy a szerződések visszajuttatása a Szolgáltató részére illetve a díjak számlára történő átutalása vagy befizetése nem minősül a szolgáltatás automatikus teljesülésének, nem minősülnek befogadásának.
  18. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató számlájára történő utalást követően legfeljebb 30 munkanapon belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtja az átutaláshoz, befizetéshez tartozó szerződéseket, nyomtatványokat és szükséges kísérő dokumentumokat. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a kitöltött szerződés érvényét veszti, és az Előfizetőnek újra be kell nyújtania azokat a Szolgáltató felé.
  19. Az Előfizető elfogadja a Szolgáltató által gyűjtött és közreadott statisztikákat, log naplókat valamint adatokat, annak tartalmát, eredetét és valódiságát vagy hitelességét nem vitatja.
  20. Az Előfizető elfogadja, hogy az Informatika alapnyelve az angol, így bár a Szolgáltató törekszik a magyar nyelvű közléshez, néhol találkozhat angol kifejezésekkel, mértékegységekkel, szavakkal valamint mondatokkal.
  21. Az Előfizető elfogadja, hogy az egyértelműen az Előfizető hibájából, vagy az ÁSZF megsértéséből keletkező vagy keletkezett minden nemű kárt köteles megtéríteni a Szolgáltató részére (például: jogosulatlan email küldésből származó visszacsapódó emailek eltávolítása, kezelése). A kizárólag a Szolgáltató szervereink kezelt hibák elhárításának díja 8000Ft+Áfa/óra.
  22. Az Előfizető, Igénylő vagy az általa kijelölt adminisztratív kapcsolattartó az adataiban bekövetkező változásokat legkésőbb 15 napon belül jelezni köteles a Szolgáltató részére a változás bekövetkezését követően.
  23. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
 4. Pénzvisszafizetés garancia
  1. A Szolgáltató az előre kifizetett szolgáltatási időtartam alatt az általa közvetlenül nyújtott szolgáltatásra pénz-visszafizetési garanciát vállal részarányosan a szolgáltatási időtartamból hátralévő időszakra. A pénz-visszafizetési garancia nem vonatkozik a Szolgáltató által közvetített szolgáltatásokra (Domain regisztráció, Domain át-regisztráció).
  2. A pénzvisszafizetés kérelem kizárólag minőségi panasz esetén nyújtható be, a minőségi panasz alapos indoklásával. Minőségi panasz jellemzően a szolgáltatások garantált rendelkezésre-állási időt meghaladó üzemkiesése.
  3. Az Előfizető pénz-visszafizetési kérelmet kizárólag írásban, ajánlott levél útján nyújthat be a Szolgáltató részére, a minőségi panasz csatolásával.
  4. A pénz-visszafizetési kérelem Szolgáltató általi elfogadásakor a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szolgáltatási szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A szerződés és szolgáltatás megszűnésének napja az Előfizető értesítésének napja.
  5. Az Előfizető nem jogosult pénz-visszafizetési kérelmet benyújtani, amennyiben:
   1. Szolgáltató által kiállított számláit a fizetési határidőn túl, késve rendezte,
   2. Az Előfizetőnek tartozása van a Szolgáltató felé,
   3. A szolgáltatás számlatartozás miatt a szolgáltatás korlátozva lett,
   4. Bármely (jelen ÁSZF-ben szabályozott okból) a Szolgáltató a szerződést azonnal hatállyal felmondta,
   5. Az ÁSZF bármely pontjának megsértése esetén.
   6. Felhasználó, vagy harmadik személy által okozott minőségi problémák esetén.
   7. Bármely vis maior esetén (pl. lopás, tűz, stb.).
 5. Díjfizetés és Késedelmes fizetés
  1. Díjfizetés
   1. Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, megszüntetésére és törlésére, valamint törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására.
   2. Az Előfizető elfogadja, hogy a díjak beszedésére a Szolgáltató jogosult díjbekérőt kiállítani az Előfizető felé.
   3. Az Előfizető elfogadja, hogy részére a Szolgáltató elektronikus formában állít ki számlát a beérkezett díj kifizetésekre.
   4. Az Előfizető elfogadja, hogy az elektronikus számla kiállításához a szerződésben megjelölt számlázási adatait a Szolgáltató átadja a KBOSS.hu Kft., (1031 Budapest, Záhony utca 7/C.) részére.
   5. A Szolgáltató a kiállított elektronikus számlát az Előfizető által kijelölt képviselő vagy adminisztratív kapcsolattartó email címére küldi meg.
   6. A KBOSS.hu Kft. a számlán szereplő adatokat valamint a számlaképeket jogosult a törvényben maghatározott ideig megőrizni.
   7. A Szolgáltató az elektronikus számla ismétléséért, pótlásáért vagy újraküldése esetén egyszeri 1000 forintos díjat számíthat fel.
   8. Amennyiben az Előfizető cég vagy szervezet, úgy az abban Ügyvezető státuszt betöltő személy készfizető kezességet vállal a szolgáltatásban felmerülő mindennemű költségek megtérítéséért.
   9. Az Előfizető elfogadja, hogy az érvényes díjszabásokat tájékoztató jelleggel a Szolgáltató a https://golnet.hu weboldalon és aloldalain teszi közzé.
   10. Amennyiben Előfizető a számlán vagy díjbekérőn feltüntetett fizetési határidőn belül a Számlát Szolgáltatónál írásban (levélben, e-mailben) nem vitatja, úgy a számla elfogadottnak tekintendő.
   11. Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés Előfizető általi rendes felmondása (8.2.3 pont) esetén az előrefizetett díjat nem köteles visszafizetni.
   12. Amennyiben a szolgáltatási időszak díja eredetileg kedvezmény figyelembevételével került kiszámításra, akkor Szolgáltató az Előfizető részéről történt rendes felmondás esetén az Előfizetői Szerződés megszűnéséig terjedő használatért a kedvezmények nélkül megállapított arányos díjat számítja fel, Szolgáltató az így kiszámított összegről helyesbített számlát állít ki.
   13. A Szolgáltató jogosult a https://golnet.hu weboldalon vagy annak aloldalain közzétett, érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni, vagy azokra díjbekérőt kiállítani. A számlázás vagy díjbekérő kiállítása a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát vagy díjbekérőt a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni. Árlista hiányában az árakat, díjakat a szerződés tartalmazza.
   14. A Szolgáltató jogosult a beérkező díjakról számlát kiállítani a beérkezést követően az Előfizető részére, még abban az esetben is, ha a szolgáltatás a beérkezés pillanatában még nem teljesült vagy a jövőben várható annak teljesülése.
   15. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokra számlát vagy díjbekérőt kiállítani a szolgáltatás lejáratának esedékességét megelőző 45 munkanappal.
   16. A Szolgáltató jogosult a közvetített szolgáltatásokról (Például: Domain név megújítás) a tényleges fordulónapot megelőző 30 nappal díjbekérőt vagy számlát kiállítani és megküldeni az Előfizető vagy képviselő részére.
   17. Ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban az Ügyfél részére közvetített szolgáltatást is nyújt, úgy a közvetített szolgáltatás tényét a Szolgáltató egyértelműen jelezheti a számlában.
   18. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában.
  2. Késedelmes fizetés
   1. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató késedelmi kamatot számít fel, melynek összege a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, valamit a késedelmes fizetéssel kapcsolatos költségek is. ( Posta költség, helyszíni kiszállás, ügyvédi díj, bírósági illetékek, stb.) az Előfizetőt terhelik, melyeket az Előfizetőnek kötelessége megfizetni.
   2. Késedelmes fizetés után történő szolgáltatás újra aktiválás esetén a szolgáltató egy egyszeri, 25000Ft  összeget jogosult felszámolni az előfizető felé. Ez az összeg nem tartalmazza a kamatokat, Domain szolgáltatáshoz kapcsolódó költségeket (Domain megújítási díj, Domain törlésből vagy karanténból történő visszaállításának díja) és egyéb díjazásokat, melyek a késedelmes fizetésből adódhatnak.
   3. A Szolgáltató a saját kárának enyhítése végett jogosult a szolgáltatáshoz tartozó vagy abban foglalt Domain név vagy Domain nevek és tárhely kisajátítására.
   4. A Szolgáltató jogosult az előfizető által megrendelt szolgáltatások határozatlan idejű korlátozására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére késedelmes fizetés esetén. A korlátozás fajtáját a szolgáltató választja meg. A korlátozás az Előfizető minden szolgáltatására és minden az előfizető szolgáltatásán elhelyezett tartalomra, Domain névre érvényesíthető.
   5. A díjnemfizetés miatt kikapcsolt szolgáltatás miatt okozott károkért kizárólag az Előfizető felel. A szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
   6. Amennyiben Előfizető a Szolgáltatási Díj megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a követelés behajtása céljából az Előfizető adatait Szolgáltató követeléseit kezelő harmadik személy megbízottjának átadni. Szolgáltató megbízottja a követelés behajtása érdekében jogosult az adatokat felhasználni.
  3. Díjvisszafizetés
   1. Amennyiben az Előfizető részéről túlfizetés keletkezik (többet utal át, többet fizet be), úgy a Szolgáltató jogosult az Előfizető szolgáltatásaira elszámolni azt, arányosan meghosszabbítva az Előfizető szolgáltatásait.
   2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy külön, az Előfizetői megkeresés esetén az 10000 Ft alatti díj visszafizetési kérelmét elutasítsa.
   3. Díjvisszafizetés esetén a Szolgáltató jogosult egyszeri, bruttó 800 Ft visszautalási díjat, a banki ügyintézés ellentételezéseként felszámolni a visszautalandó összegből.
 6. Általános Szerződési Feltételek módosítása
  1. A Szolgáltató fenntartja az egyoldalú módosításra a jogot, azzal a feltétellel, hogy a módosítás hatályba lépése előtt legalább 5 nappal arról értesíti az Előfizetőt az előfizető által megadott kapcsolattartói vagy Előfizetői email címen.
  2. Az Előfizetői Szerződések tömegesen megkötött jellege miatt a Szolgáltató a szolgáltatási környezet feltételeinek változására tekintettel csak úgy tudja vállalni a Szolgáltatások nyújtását, ha fenntartja magának az ÁSZF egyoldalú, Előfizető előzetes értesítését követően hatályos módosítását (beleértve a díjcsomagok igénybevételi feltételei és a Szolgáltatási Díj megváltoztatását is) a következő esetekben:
   1. megváltoznak a társszolgáltatók (szolgáltatások nyújtásában közreműködő teljesítési segéd elektronikus hírközlési szolgáltatók vagy egyéb, a szolgáltatás nyújtásába közvetett módon bevont szolgáltatók) díjai vagy szerződési feltételei
   2. szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályi változások miatt
   3. a szolgáltatás nyújtásának, műszaki paramétereinek, feltételeinek változása
   4. a Szolgáltató meg kívánja változtatni a portfólióját vagy a megcélzott előfizetői kört
   5. egyes szolgáltatásokat ki kíván vonni a portfóliójából
   6. bármely hatáskörrel rendelkező hatóságnak a Szolgáltatást érintő döntése miatt, így különösen, ha a hatóság a Szolgáltatóra új kötelezettséget szab ki
   7. a körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változások azt indokolják
  3. Az egyoldalú módosításról szóló értesítés a következőket tartalmazza: pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire
   1. a módosítások lényegének rövid leírását
   2. a módosítások hatálybalépésének időpontját
   3. amennyiben a módosítás a Szolgáltatás díját érinti, úgy a módosított díjakat
   4. a közzétett ÁSZF elérhetőségét
   5. az Előfizetőt a módosítás kapcsán megillető jogokat (ÁSZF 8.3.7 pontja tartalmazza)
   6. azt az ÁSZF szerinti feltételt, jogszabályváltozást, hatósági döntést, vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változásokat, amely a módosítást indokolta
  4. A Szolgáltató nem köteles az Előfizetőt a Szerződés azon módosításairól előre értesíteni, amely módosítások:
   1. Társszolgáltatók, más, a szolgáltatás nyújtásába közvetett módon bevont szolgáltatók változása esetén
   2. Portfólió bővítése vagy más, új szolgáltatás bevezetése indokolta ahol a módosítások a már teljesített, teljesítés alatt álló vagy nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket nem érintik
   3. Szolgáltatási Díj csökkentésével járó intézkedések, módosítások
 7. A szerződés hatálya
  1. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Ez alól kivételt képez, ha a felek a szerződésben az Előfizetési Időről másképp nem rendelkeznek.
  2. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
  3. Szerződés megszűnik a tárhely-szolgáltatásban foglalt vagy a szolgáltatáshoz rendelt egyedüli Domain név másik Domain regisztrátorhoz történő át-regisztrációja (elvitele) esetén. A szerződés megszűnése nem mentesít a korábban keletkezett vagy az előfizetési időből fennmaradó fizetési kötelezettségek alól.
 8. Az előfizetői szerződés megszűnése
  1. Megszűnés esetei
   1. Az Előfizetői Szerződés megszűnik:
    • ráutaló magatartással létrehozott Előfizetői Szerződés esetén a Szolgáltatás Szolgáltató általi megszüntetésével
    • bármely Fél rendes felmondásával a felmondási idő lejártának napján
    • bármely Fél rendkívüli felmondásával a felmondási idő lejártának napján a jelen ÁSZF- vagy jogszabályok által meghatározott esetekben
    • bármely Fél jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával
    • a Felek közös megegyezésével
   2. A határozott időtartamra létrejött Előfizetői Szerződés a határozott időtartam lejártakor automatikusan megszűnik, kivéve:
    1. ha bármely Fél a határozott időtartam lejártát legalább 8 nappal megelőzően nem nyilatkozik írásban, hogy meg kívánja hosszabbítani a szerződést
    2. ha az Előfizető a kérdéses szolgáltatás díját a szolgáltatás lejáratát követően megfizeti a Szolgáltató irányába 7 napon belül, és semmilyen a szolgáltatás meghosszabbítását befolyásoló érdekellentét, esemény, folyamat vagy eljárás nem áll fent – ez esetben az előfizetési idő automatikusan a szerződésben foglalt előfizetési idővel, de legalább 1 évvel hosszabbodik
  2. Rendes felmondás
   1.  Előfizető a határozatlan hatályú Előfizetői Szerződést bármikor indokolás nélkül 8 napra írásban felmondhatja
   2. Amennyiben Előfizető az Előfizetői Szerződésben Hűségnyilatkozatot tett, úgy a hűségidőszak alatt az Előfizetői Szerződésre vonatkozó felmondás hatályosságának feltétele, hogy az Előfizető a felmondási nyilatkozat alapján a 8.5 pont alapján megfizetendő összeget a Szolgáltatónak egy összegben megfizesse. Szolgáltató a befizetett összegről a befizetéskor számlát állít ki.
   3.  Előfizető a határozott időre kötött Előfizetői Szerződést a tárgyhó utolsó napjával jogosult felmondani. A rendes felmondást Előfizető köteles a tárgyhó 15. napjáig Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Az Előfizetői Szerződésre vonatkozó felmondás hatályosságának azonban feltétele, hogy az Előfizető a felmondási nyilatkozat alapján a Szolgáltató által küldött, a szerződés megszűnését visszaigazoló értesítése alapján az esedékes Szolgáltatási Díjat és egyéb követelését, valamint határozott idejű Előfizetői Szerződés esetén a határozott időből még hátralevő időre járó díjakat, illetve a kapott kedvezményeket a Szolgáltatónak egy összegben megfizesse. Szolgáltató a befizetett összegről a befizetéskor számlát állít ki.
   4.  Szolgáltató a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést 15 napos felmondási idővel, indokolás nélkül jogosult felmondani rendes felmondással.
   5. A Szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett és / vagy az előfizetési időből fennmaradó kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség, késedelmi kamatok) alól.
  3. Rendkívüli felmondás
   1. Bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél ellen felszámolási eljárás, csődeljárás vagy egyéb az előfizető fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indul. Bármely Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, ha végelszámolását határozza el, vagy ha arról értesül, hogy harmadik személy csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte ellene.
   2. Amennyiben a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, és erről a Szolgáltatót hitelt érdemlő módon írásos nyilatkozatban értesíti és az ilyen értesítés a felmondási idő végéig Szolgáltatóhoz megérkezik, az Előfizetői Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. A szerződésszegés megszűnéséről az Előfizetői Szerződés hatályának fennmaradásáról a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul – ráutaló magatartással létrejött Előfizetői Szerződés esetén, ha az lehetséges –, e-mailben értesíteni. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben egy naptári éven belül kétszer rendkívüli felmondásra okot adó szerződésszegést vagy korlátozást valósít meg, úgy a harmadik alkalommal Szolgáltató akkor is jogosult az Előfizetői Szerződés rendkívüli felmondására, ha az Előfizető a rendkívüli felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti.
   3. Szolgáltató jogosult a Szerződést 15 napos határidővel felmondani, ha az Előfizető az előzetes írásbeli vagy ráutaló magatartással létrejött Előfizetői Szerződés esetén amennyiben az lehetséges e-mailben tett – felszólításban megjelölt határnapra sem szünteti meg az alábbi szerződésszegéseket:
    • Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának vagy szervereinek rendeltetésszerű működését, és ezt a szerződésszegést a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést követő 3 napon belül sem szünteti meg
    • Szolgáltató a szolgáltatás korlátozására kényszerül a 2.10 pontban foglaltak miatt
    • Előfizető a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy továbbadja a Szolgáltatásokat, vagy azokat továbbra is a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja
    • Előfizető a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja
   4.  A Szolgáltató hálózatának vagy szervereinek rendeltetésszerű működését akadályozó vagy veszélyeztető tevékenységnek minősül különösen, ha
    • ha Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során veszélyezteti Szolgáltató más Szolgáltatásainak megfelelő működését, rendeltetésszerű használatát.
    • a Előfizető az 2. számú mellékletben foglalt Etikai Kódexet megsérti vagy nagy mennyiségű e-mail üzenetet, pl. spamet – az Ektv. 14. §-ában foglaltaknak nem megfelelő – kéretlen e-mailt küld a Szolgáltatás felhasználásával.
   5.  Jelen szerződés automatikusan felmondásra kerül azonnali hatállyal, amennyiben az Előfizető az esedékes Szolgáltatási Díjat nem egyenlítette ki a számlán vagy díjbekérő számlán meghatározott fizetési határidőre.
   6. Ha Vis Maior Esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
   7. Előfizető rendkívüli felmondással élhet a 6.1 pontban meghatározott értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, ha a Szolgáltató a 6. pont szerint egyoldalúan módosította a Szerződést és Előfizetőt a változtatások hátrányosan érintik. Az Előfizető abban az esetben nem mondhatja fel a Szerződést, ha kedvezmény fejében határozott időre vonatkozó kötelezettséget vállalt (hűségnyilatkozatot tett vagy határozott idejű szerződést kötött), és a Szolgáltató egyoldalú módosítása az ennek fejében kapott kedvezményeket közvetlenül nem érinti, vagyis, ha a kapott kedvezmények Előfizető számára a módosítást követően is fennmaradnak
  4. A felmondás közlése és tartalma
   1. Az Előfizetői Szerződést bármely fél kizárólag írásban (levélben, e-mailben) megküldött felmondással mondhatja fel, kivéve 8.3.5 pont szerinti automatikus felmondás, amikor Szolgáltató az ott megjelölt fizetési határidő után a Szerződést automatikusan felmondottnak tekinti Előfizető által
   2. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételével való felhagyás nem jelenti az Előfizetői Szerződés felmondását és így nem érinti az Előfizető díjfizetési kötelezettségét.
   3. A Felmondásának tartalmaznia kell:
    • a felmondás indokát
    • a Szolgáltató felmondása esetén a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját
  5. Kedvezmények elvesztése és a felmondás egyes következményei
   1. Amennyiben Előfizető határozott idejű Előfizetői Szerződést kötött vagy határozott hűségidőszakra vonatkozóan Hűségnyilatkozatot tett és a határozott idő lejárta előtt az Előfizetői Szerződés azért szűnik meg, mert
    1. Előfizető azt rendes felmondással megszüntette (8.2.3 pont)
    2. Szolgáltató rendkívüli felmondással megszüntette
    3. a Szolgáltatás korlátozására Szolgáltató által a 2.10 pont miatt került sor és a korlátozás ideje a 30 napot meghaladja
    4. egyébként az Előfizetői Szerződésben meghatározott – Előfizető rendkívüli felmondásán vagy Szolgáltató rendes felmondásán kívüli – okból megszűnt, az Előfizető köteles a kapott kedvezményeket és az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén a hátralévő időre járó Szolgáltatási Díjakat, valamint a Szolgáltató részére fizetendő esetleges egyéb összegeket egy összegben az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 15 napon belül megfizetni. Ezen összeg megfizetése a felmondás hatályosulásának feltétele. Szolgáltató az Előfizető által fizetendő összegről a szerződés felmondását tartalmazó levél vagy e-mail kézhezvételét visszaigazoló levélben értesíti Előfizetőt. Szolgáltató a befizetésről számlát állít ki és azt Előfizető részére átadja vagy megküldi.
   2. Előfizető tudomásul veszi, hogy az előre fizetett díjú Szolgáltatások kifizetett díját a fenti esetekben Szolgáltató nem köteles visszafizetni.
   3. Szolgáltató a tárhelyen tárolt adatokat a Szerződés megszűnésének pillanatában törölheti, ide értve a Szerződés megszűnésének bármelyik esetét, különös tekintettel a 8.3.5 pont szerinti díj meg nem fizetés esetére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a törlés nem visszaállítható, így ha saját mentéssel nem rendelkezik, adatai elvesznek.
   4. Amennyiben Előfizető Viszonteladói tárhely szolgáltatást vette igénybe, és a szerződés megszűnését követően ügyfelei továbbra is Szolgáltató szerverén levő tárhelyüket használják, Szolgáltató megkeresheti ezeket az ügyfeleket saját ajánlatával, amihez Előfizető kifejezetten hozzájárul azért, hogy ügyfeleinek napi munkavégzési menete ne sérüljön a tárhely tartalmának törléséből adódóan. Szolgáltató a megkeresésben hivatkozhat Előfizetővel megszűnt szerződésére, és a szerződés megszűnésének okára.
 9. Egyéb rendelkezések, Vitarendezés
  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
  2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
  3. Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett fordulhat
   • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz illetve bármely területileg illetékes regionális felügyelőséghez (honlap: https://www.nfh.hu, cím: 1088 Budapest, József krt. 6., Tel.: +36 1 459-4800, Fax: +36 1 210-4677)
   • a Gazdasági Versenyhivatalhoz (honlap: https://www.gvh.hu, cím 1054 Budapest, Alkotmány u. 5., levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036, Tel: 472-8851, e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu)
   • a Nemzeti Hírközlési Hatóság területileg illetékes igazgatóságához (honlap: https://www.nhh.hu, Budapesti Igazgatóság, cím: 1133 Budapest Visegrádi u. 100., Tel.:468-0500)
   • a jogvitát polgári eljárás keretében érvényesítheti a 8.2-es pont alapján
   • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság csak az egyéni előfizetők panaszai alapján jár el.
  4. A képviselőhöz bejelentéssel élhet bármely Előfizető, fogyasztó vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet, amennyiben megítélése szerint valamely szolgáltató, forgalmazó tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek során hozott intézkedése, illetőleg valamely intézkedése, illetőleg valamely intézkedése elmulasztása következtében a fogyasztót vagy előfizetőt elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban (jogszabályban, hatósági határozatban) vagy előfizetői szerződésben meghatározott jogaival összefüggésben.
  5. Az esetleges jogvitákban a megyei gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek a Felek közötti egyezségi rendezés végett járhatnak el.
 10.  Értesítés
  1. Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.
  2. Amennyiben az Előfizető e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.
  3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. Domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).
 11.  Ügyfélszolgálat
  1. A Szolgáltató az Előfizető szerződéseinek, bejelentéseinek és panaszainak kezelésére szolgáló, valamint a hiba bejelentéseket fogadó on-line ügyfélszolgálatot üzemeltet (továbbiakban ügyfélszolgálat)
  2. A Szolgáltató az on-line ügyfélszolgálatot kizárólag e-mail útján biztosítja. Ez alól kivételt képez a műszaki jellegű bejelentés és hibabejelentés esete.
  3. A Szolgáltató a személyes ügyfélfogadásra kizárólag a telefonon előre egyeztetett időpontban biztosít lehetőséget.
  4. Az ügyfélszolgálat az alábbiak szerint vehető igénybe:
   1. Emailes megkeresés:
   2. Telefonos megkeresés:
    • Értékesítés és bejelentés: +36305898194
  5. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 9 – 16 óráig vehető igénybe. Egyéb időszakban és munkanapokon 12:00-13:00 tartó ebédszünetben a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata csak korlátozott módon vehető igénybe. Az önkiszolgáló ügyfélszolgálat napi 24 órában az ügyfelek rendelkezésére áll.
  6. Az Előfizető a műszaki hibabejelentést a +36305898194 telefonszámon vagy e-mailben teheti meg az tamogatas@golnet.hu elérhetőségre.
  7. A Szolgáltató az Előfizető által jelzett bejelentéseket, panaszokat és műszaki hibabejelentéseket 10 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Előfizetőt haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés kézhezvételét követő 20 munkanapon belül értesíti. Az Előfizető köteles megfelelő gondossággal eljárni, hogy a Szolgáltató minden kétséget kizáróan megkapja a bejelentését, panaszát. Amennyiben a Szolgáltató a bejelentést, panaszt elutasítja, úgy arról tájékoztatja az Előfizetőt.
 12. DOMAIN DELEGÁLÁST ÉRINTŐ ÁSZF RENDELKEZÉSEK
  1. Az Előfizető kijelenti, hogy a www.domain.hu oldalon megtalálható Domain Regisztrációs Szabályzatot ismeri és elfogadja. A Domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Szolgáltató, Regisztrátor döntését elfogadja; Tudomásul veszi, hogy a delegálást saját kockázatára kezdeményezi, így sem a Nyilvántartót, sem a Szolgáltatót, Regisztrátort nem terheli felelősség a Domain delegálásból, illetve annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
  2. Az Előfizető kijelenti, hogy maga felelős az általa igényelt Domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Szolgáltató, Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Szolgáltatóval, Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, úgy az Előfizető vállalja, hogy a helyükbe lép, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megad részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
  3. Az Előfizető elfogadja, hogy az Igénylőlapon vagy Elektronikus megrendelés során egyes esetekben Igénylő, Domain Igénylő megnevezéssel kerül megjelölésre.
  4. Az Előfizető részére delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a Domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő kötelezettség alól tehermentesíti a Nyilvántartót és/vagy a Szolgáltatót, Regisztrátort;
  5. Az Előfizető kijelenti, hogy a Domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal járt el, illetve szavatolja hogy az általa választott Domain név, annak használata mások jogait nem sérti. Ilyen jogsértés tudomására jutása esetén, a névről önként lemond.
  6. Az Előfizető hozzájárul, hogy az Igénylőlapon vagy Elektronikus megrendelés során közölt adatokat a Nyilvántartó és a Szolgáltató, Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően kezelje;
  7. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a választott Domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Szolgáltató, Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést az Előfizető kezdeményezése alapján, az eljárási díj befizetését (40000 Ft+ÁFA) követően a Szolgáltató, Regisztrátor szerzi be.
  8. Az Előfizető kijelenti, hogy a Domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti magát a Nyilvántartó által támogatott Alternatív Vitarendező Fórum és az Eseti Választott bíróság döntésének, amely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el;
  9. Az Előfizető kijelenti, hogy rendelkezik az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Szolgáltató, Regisztrátor és Nyilvántartó általi kezeléséhez és adatainak nyilvánosságra hozásához;
  10. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató, Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét vagy az elektronikus igénylés benyújtását megelőzően és követően is az igényt elutasítani, az elutasítás indoklását a Regisztrátor köteles az Igénylővel közölni.
  11. Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben egy Domain névvel kapcsolatos igény nem teljesíthető, úgy: a hiánypótlásra, műszaki hiba megszüntetésére 7 munkanap áll rendelkezésére, ezt követően a Szolgáltató, Regisztrátor jogosult törölni az igényt. Ezt követően a Szolgáltató, Regisztrátor nem kötelezhető a díjak visszafizetésére.
  12. Az Előfizető elfogadja, hogy a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott, előre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem alkalmazott díj bevezetése az Előfizetőre hárítható;
  13. Az Előfizető kijelenti, hogy az igénylőlap kitöltése vagy elektronikus megrendelés során a hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Előfizető felel;
 13.  

IRÁNYMUTATÓ ÉSSZERŰSÉGI HATÁROK

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A tárhely szolgáltatás mindenkori műszaki tartalmát és az ésszerűségi határokat a https://golnet.hu/tarhely/ weboldal tartalmazza.

INTERNET ETIKAI KÓDEX

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az előfizető köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. Rendeltetésellenes használatnak minősül különösen az előfizető, és a szolgáltató választása szerint az ÁSZF 2.6 pontban foglalt következményeket vonhatja magával az alábbi magatartások tanúsítása:

 1. Illegális felhasználás: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag továbbítására (e/mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely szándékosan vagy szándékon kívül ellentétes bármely vonatkozó jogszabállyal, illegális alkalmazásnak minősül. Ilyen tevékenység például különösen szoftverek illegális példányainak felhelyezése a szolgáltató hír szerverére (news), illetve ilyen szoftverek terjesztése az előfizető Web/helyéről.
 2. Fenyegetések: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e/mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely testi sértéssel fenyeget, illetőleg annak elkövetésére, rongálásra bújt fel, illetve gyűlöletet kelt a társadalom bármely csoportjával szemben. Ez a magatartásforma magában foglalja a másokkal folytatott kommunikációt, melynek szándéka a társadalomellenes tevékenység tervezése.
 3. Zaklatás: A szolgáltatás igénybevétele olyan anyag továbbítására (e/mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely más felhasználót vagy a társadalom más tagját zaklatja.
 4. Kiskorúaknak okozott sérelem: A szolgáltatás felhasználása kiskorúaknak okozott sérelem előidézésére vagy annak megkísérlésére, ideértve különösen a gyermek pornográfiát vagy szexuális tolakodást büntető feljelentést vonhat maga után.
 5. Hamisítás és más személy színlelése (megszemélyesítése): A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása, illetve valamely személy színlelése hamis fejléccel vagy egyéb azonosító információval.
 6. Email/Hírözön: Rosszindulatú szándék más felhasználó elektronikus posta szolgáltatásának vagy hír média alkalmazásának megakadályozására.
 7. Email/Üzenethamisítás: A szolgáltatásból származó, vagy azon keresztülhaladó bármely elektronikus küldemény üzenet fejlécének részben vagy egészben történő meghamisítása.
 8. Kéretlen reklámok, kereskedelmi email / Önkényes tömeg email (SPAM) küldése: A szolgáltatás felhasználása bármilyen kéretlen reklám, kereskedelmi vagy egyéb tömeges e/mail továbbítására.
 9. A USENET SPAM alkalmazása: A szabályokat és előírásokat megszegő, bármely hírcsoportnak vagy levelezési lista alapszabályának ellentmondó üzenetek vagy reklámok postázása. A hírcsoport vagy levelező lista szabályai által elfogadható, vagy a címzett által igényelt kereskedelmi üzenetek megengedettek.
 10. Jogosulatlan hozzáférés: A szolgáltatás igénybevétele mások hozzáféréséhez történő hozzáférésre, vagy annak megkísérlésére, illetőleg a Szolgáltató vagy más személy számítógép szoftver vagy hardver, elektronikus kommunikációs rendszerének vagy telekommunikációs rendszerének biztonsági rendelkezésein történő feltörésére vagy annak megkísérlésére történő alkalmazása, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás adatok károsulását vagy veszteségét eredményezte/e.
 11. Szerzői jog, Szabadalom, Védjegy, Üzleti titok, vagy Szellemi tulajdon jogának megsértése:
  1. A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (emailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely valamely szabadalom, védjegy, üzleti titok, szellemi tulajdon, vagy harmadik fél bármilyen más egyéb személyhez főződő jogának megsértését eredményezi, különös tekintettel a szerzői jog által védett anyagok engedély nélküli másolására, a magazinokból, könyvekből vagy egyéb szerzői jog által védett forrásból származó fényképek digitalizálására és megosztására, valamint a szerzői jog által védett szoftverek engedély nélküli átadására.
 12. Személyes adat gyűjtése: A szolgáltatás igénybevétele harmadik fél személyes adatainak gyűjtésére vagy annak megkísérlésére a harmadik fél tudomása és beleegyezése nélkül. Bármely felhasználó, aki a fenti rendelkezést megszegi, a megfelelő hatósághoz kerül bejelentésre. Személyes adatok gyűjtése a harmadik fél beleegyezése esetén is kizárólag a mindenkori jogszabályok maradéktalan betartása mellett lehetséges. Az ehhez szükséges engedélyek beszerzése minden esetben az Előfizető kötelezettsége.
 13. Hálózati zavar okozása vagy ellenséges tevékenység folytatása: A szolgáltatás igénybevétele bármely olyan tevékenységre, amely hatással lehet más felhasználók vagy rendszerek által történő Internet szolgáltatás igénybevételére. Ilyen tevékenység különösen az „szolgáltatás megtagadás” (DOS, Denial Of Service) és az „elosztott szolgáltatás megtagadás” (DDOS, Distributed Denial Of Service) támadások más hálózati hostok vagy egyéni felhasználók ellen. Más hálózati felhasználók, szolgáltatások vagy berendezés zavarása vagy akadályoztatása. Az előfizető felelős saját hálózatának biztonságos konfigurálásáért. Az előfizető semmilyen tevékenységgel, illetőleg annak hiányával nem engedheti, hogy mások saját hálózatát illegális vagy helytelen módon igénybe vehessék. Az előfizető semmilyen tevékenységgel illetőleg annak hiányával nem engedheti saját rendszerének olyan módon történő konfigurálását, hogy az, módot adjon harmadik fél által történő illegális vagy helytelen alkalmazásra. A szolgáltató nem tolerálja egyetlen előfizető mások Internet hozzáféréshez történő hozzáférésre, illetőleg más rendszerek biztonsági intézkedésein történő áthatolásra tett kísérletét sem, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás okozott/e adat károsulást vagy veszteséget. Az előfizető tudomásának hiánya az ő berendezéséből származó ilyen tevékenységről nem mentesíti az előfizetőt a felelősség alól, és a szolgáltatás felfüggesztésre kerül a jogsértés orvoslásáig.
 14. Megtévesztés: Magában foglalja a szándékos megtévesztést vagy félrevezető állításokat, írásos anyagokat, vagy tevékenységet, melynek célja a címzett által az ilyen állítások, írásos anyagok vagy tevékenységek értelmében történő cselekvés.
 15. Csalárd tevékenység: A szolgáltatás igénybevétele csalárd ajánlatok tételére termékek, tételek vagy szolgáltatások eladásával vagy megvásárlásával kapcsolatban, illetőleg bármilyen pénzügyi csalás, mint például „piramis játék, vagy egyéb lánc játékok elősegítése.
 16. Vírusok és ellenséges szoftverek terjesztése, tárolása: Minden olyan szoftver terjesztése vagy tárolása, amely más személyeknek, adatoknak és/vagy komputer rendszereknek kárt, zaklatást vagy kellemetlenséget okoz és/vagy erre törekszik.
 17. A szolgáltatás viszont értékesítése: A szolgáltatás újra értékesítése erre vonatkozó kifejezett írásbeli engedély hiányában.
 18. Hálózati és személyi biztonság megsértése: A rendszer vagy hálózati biztonságot megszegő felhasználókat büntetőjogi és/vagy polgárjogi felelősség terheli. A szolgáltató teljes mértékben együttműködik más rendszerek vagy hálózat biztonságának megszegésének kivizsgálásában, és együttműködik a megfelelő hatóságokkal a feltételezett bűnügyi törvénysértések kivizsgálásában. A felhasználó azonosítás, vagy bármely host, hálózat vagy előfizetés biztonságának kijátszására tett minden kísérlet (például: adatokhoz történő hozzáférés jogosultság nélkül, szerverre vagy előfizetésre történő bejelentkezés vagy annak használata erre vonatkozó kifejezett jogosultság nélkül, valamint más hálózatok biztonságának szondázása, stb.) rendeltetésellenes használatnak minősül. A biztonsági rendszerek feltörésére kialakított eszközök használata, (például jelszó kitaláló, vagy hálózati szondázó programok, stb.), és ezek terjesztése rendeltetésellenes használatnak minősül.
 19. Hálózati teljesítmény túlzott lekötése: A szolgáltatás nyújtása osztott erőforrások alapján működik. A hálózati erőforrások túlzott használata, vagy helytelen alkalmazása az egyik ügyfél által negatív hatással lehet az összes többi ügyfélre. A hálózati erőforrások helytelen igénybevétele olyan módon, hogy az, káros hatással bírjon a hálózati teljesítményre rendeltetésellenes használatnak minősül.
 20. Internet Relay Chat: Bár a szolgáltató nem biztosít technikai támogatást az Internet Relay Chat (IRC) használatához, az előfizető használhatja előfizetését a szolgáltató vagy harmadik fél által fenntartott IRC szerverekhez és hálózatokhoz történő csatlakozásra. Az ilyen lehetőség igénybe vételekor Az előfizető vendég, így nem végezhet olyan tevékenységet, amely zavarhatja más ügyfelek IRC-hez történő hozzáférését.
  1. Az előfizető nem használhat olyan IRC scripteket és programokat, amelyek megzavarhatják, vagy visszautasíthatják a szolgáltatást más felhasználók számára bármely más szerveren, hostnál, hálózatban vagy csatornán.
  2. b) Az előfizető nem folytathat másokat zaklató tevékenységet ideértve különösen
   1. „flooding” (szöveg gyors bevitele a szolgáltatás megszakításának céljából),
   2. flashing” (a terminál emuláció megszakítása) „átvétel” (a működtetői privilégiumok helytelen átvétele, és az ezzel történő visszaélés), üzenetek küldése olyan felhasználóknak, akik nem kívánják azokat megkapni,
   3. visszatérés megkísérlése egy olyan csatornára, ahonnan a felhasználó már ki lett tiltva,
   4. valamint egyéb romboló hatású tevékenységek.
  3. Nem megengedett „klónok” (többszörös egyidejű IRC kapcsolat) futtatása.

HASZNÁLT FOGALMAK

 • Domain: Önálló internet tartomány, az internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.
 • Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen internet címek helyett használnak. Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) Domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg.
 • Delegálás: A Domain névvel azonosított internet Domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.
 • Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.
 • Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és Domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.
 • Tárhely, Webtárhely, weblap tárhely, WEB tárterület: A webtárhely szolgáltatás (angolul shared web hosting service) egy olyan internetes szolgáltatás, ahol egy kiszolgáló szerver erőforrásait több felhasználó között osztják el. Minden felhasználó egy, a rendszer által dedikált tárhelyet foglal el, aminek nyilvános tartalma egyedi Domain néven érhető el.
 • SPAM: A spam (ejtsd: szpem) a fogadók által nem kért, elektronikusan, például e-mailen keresztül tömegesen küldött hirdetés, felhívás vagy lánclevél.
 • Tömeges levél, hírlevél: Tömeges levélnek számít minden olyan üzenet, amit elektronikus levélként küldenek el, lényegében azonos tartalommal, egynél több címre, egy időben. Nagymennyiségű kép, film, email vagy irat: A szolgáltatási területen tömegesen elhelyezett, azaz több száz darabból álló, több Gigabyte méretű adathalmaz.
 • Backup, Biztonsági Mentés: Másolatok elhelyezése lokális vagy távoli tartalmakról, fájlokról. Biztonsági vagy tartalékmentést is érthetünk alatta.
 • Források túlzott igénybe vétele: A szolgáltatás nyújtása osztott erőforrások alapján működik, egy adott szerveren. A szerver erőforrások túlzott használata, vagy helytelen alkalmazása az egyik ügyfél által negatív hatással lehet az összes többi ügyfélre. A szerver erőforrások helytelen igénybevétele olyan módon, hogy az, káros hatással bírjon a szerver teljesítményre rendeltetésellenes használatnak minősül. Ennek megállapítására a Szolgáltató fenntartja a kizárólagos jogot az Előfizetői élmény biztosítása végett.
 • Előfizetési Időtartam: Az itt meghatározott időperiódus alatt az Előfizető nem mondhatja fel a szolgáltatást illetve az azzal járó díjfizetést. Az előfizetés Előfizetési Időtartama alatt történő megszűnés kötbérfizetéssel jár, amely az Előfizetőt terheli az ÁSZF 3.15 és 3.16-es pontja alapján.
 • Szerver, Szerver számítógép: A szerver számítógép az informatikában olyan számítógépet, ami más számítógépek számára a rajta tárolt vagy előállított adatok felhasználását, a szerver hardver erőforrásainak (például háttértárolók, processzor) kihasználását, illetve más szolgáltatások elérését teszi lehetővé.
 • Igénylőlap: A domain-igénylő vagy domain-használó által a Domain regisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek teljes körű megismerésére, elfogadására és a domain igénylés és delegálás teljes tartama alatt magára nézve kötelezőnek tartására vonatkozó szükséges jognyilatkozatok és a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok összessége, amelyet a domain-igénylő papír alapon aláírással vagy elektronikus úton hitelesítve ad meg. Az Igénylőlap mintapéldánya a Domain Regisztrációs Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része. Lásd: https://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
 • Igénylő, Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.

Kelt: 2016. augusztus 5.

Utolsó Módosítás: 2020. szeptember 29.

Verzió információk

Módosítás dátumaMódosítás
2016.08.05. Első verzió

2017.01.29.

11. pont:
Önkiszolgáló ügyfélszolgálat elérhetősége
Értékesítési kapcsolat elérhetősége

2018.01.29.

1. számú melléklet módosítása

2020.09.295.1.4, 5.1.6 pontok: számlázó program üzemeltető változás
5.2.2, 5.2.5 pontok: szolgáltatás visszakapcsolási díj változás, felelősségvállalás pontosítása
11.4.1 pont: támogatási email cím változás