Adatvédelmi tájékoztató

Kedves Látogató!

Értékelem bizalmadat, és ezért mindent megteszek, hogy a kapcsolatunk biztonságos és örömteli legyen. A következő nem túl hosszú (ha mégis az, akkor előre is elnézést) szövegben leírom, hogy én, Oláh Gábor (továbbiakban Adatkezelő vagy Szolgáltató) pontosan milyen személyes adataidat kezelem beleértve a holt, a hogyant, a miértet és azt is, hogy Te mit tehetsz ha nem szeretnéd, hogy tároljam a személyes adataidat.

Mindenek előtt szeretném ha tudnád, hogy a személyes adataid megadása minden esetben önkéntes, viszont ha igénybe szeretnéd venni bármelyik szolgáltatásomat, akkor egy szerződést fogunk írni. Ezen a szerződésen meg kell adnod az adataidat, hogy az ég és a föld előtt is bizonyítani tudjuk, hogy én neked dolgozom. :-)

Ha szeretnéd, akkor az oldal aljáról letöltheted PDF formátumban is.

Ki is az Adatkezelő személye vagyis én

Ez a rész sajnos elég száraz, de ezeket az adatokat mindenképpen jó ha tudod. Így legalább biztosan tudod, hogy én én vagyok és nem a sarki hentes.

 • A nevem: Oláh Gábor
 • Ide küldhetsz papíros levelet: 2170 Aszód, Kómár Gyula utca 19/2
 • Ezeken a weboldalakon érhetsz el. Egyúttal ez az adatkezelési tájékoztató ezekre is érvényes: www.golnet.hu

Kinek az adatait tárolom, azaz kik érintettek

Az itt leírtak mindenki kiterjednek, akik üzentet küldenek nekem.

A fenti emberek lesznek az érintettek vagy felhasználók. Az itt leírtak minden olyan esetre kiterjednek, amikor papíron vagy elektronikus formában megadod az adataidat.

Értelmezzünk

Kicsit száraz anyag jön, de muszáj definiálnunk néhány alapvető fogalmat:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: a Társaság továbbá az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adattovábbítás”: a személyes adat meghatározott címzett számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adatvédelmi incidens”: Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatok kezelésére vonatkozó biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy ahhoz kapcsolódó jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A GDPR által meghatározott egyéb fogalmakat annak 4. cikke tartalmazza

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya és elfogadása

Ezt a tájékoztatót időről időre változtatom a különböző frissítések vagy törvényi változások miatt. Éppen ezért elnézést kérek, ha esetleg legközelebb erre jársz, akkor valami apróságot már másként olvashatsz. Erre való tekintettel rendszeresen látogasd a www.golnet.hu weboldalt, hogy figyelemmel kísérhesd a változásokat és olvashasd az újabb és újabb bejegyzéseket a blogban.

Ennek a tájékoztatónak a frissítési időpontjait a szövegelésem végén találod, ahova azt is odaírtam, hogy mi változott.

Ha én dolgozom neked, akkor Te hozzájárulsz, hogy az itt leírtaknak megfelelően kezeljem a személyes adataidat. Bocs, de ez nélkül sajnos nem tudok neked dolgozni, pedig nagyon szeretnék.

Milyen személyes adataidat írjuk bele a szerződésbe?

A honlapokon találsz egy kapcsolatfelvételi űrlapot amin keresztül könnyedén el tudod küldeni nekem a kérdésedet. Itt meg kell adnod a nevedet, hogy tudjam hogyan szólítsalak. Meg kell még adnod az email címedet, mert csak így tudok neked választ küldeni. A telefonszámodat is megadhatod (bár ez nem kötelező) ha szeretnéd, hogy felhívjalak.

A fentiek után már ismered, hogy milyen személyes adatokat kell megadnod ha azt szeretnéd, hogy együtt dolgozzunk. Itt garantálom neked, hogy a megadott email címedre nem fogok hírlevelet vagy direkt marketing anyagokat küldeni. Csak akkor fogok emailt küldeni, ha számlát kell kiállítanom neked vagy bármilyen fajta információt cserélünk azzal a szolgáltatással kapcsolatban amelyekre leszerződtünk.

Miért is kell ezeket a személyes adatokat kezelni?

Az előző pontban igyekeztem leírni a miérteket, de sokkal olvashatóbb ha szépen pontokba szedem.

 • azonosítani lehessen az ügyfelet, azaz Téged,
 • teljesíteni tudjam a megrendelést,
 • dokumentálva legyen, hogy megfelelő-e a teljesítés,
 • ezt kevésbe szereted, de néha számlát is kell küldenem,
 • bizonyítani tudjuk mindketten, hogy szerződés alapján segítek neked,
 • meg tudjuk beszélni ha bármi kérdés vagy kérés jön elő bármelyikünk részéről, vagy ha probléma van,
 • ha probléma van, akkor tudjak szólni neked 

Mi alapján kezelem az adataidat?

Mivel önként adtad meg az adataidat, előtte elolvastad ezt a tájékoztatót és mivel a szerződés teljesítéséhez szükségesek, ezért az aláírás után érvényesnek tekintjük a hozzájárulást. Lehetőséged van megtagadni a személyes adatok megadását, de ebben az esetben a legnagyobb sajnálatomra nem én leszek az aki neked fog dolgozni.

Mivel te kérted az én segítségemet, ezért csúnya kifejezéssel élve „jogos érdekünk”, hogy tároljuk a személyes adatokat.

Jó ha tudod, hogy bármikor visszavonhatod a hozzájárulásodat, amiről kicsit később még szó lesz.

Meddig tárolom az adataidat?

Max 6 hónapig. Egy ideig mindenképpen a postafiókomban marad az emailed az elérhetőségeddel együtt azért, hogy válaszolni tudjak, illetve ha kicsit később újra kérdeznél, akkor vissza tudjam nézni, hogy korábban mit válaszoltam neked.

Hol tárolom a személyes adataidat?

A kommunikáció fenntartásához szükséges, hogy a nevedet, telefonszámodat és az email címedet elektronikusan tároljam a telefonomban és a levelező rendszeremben. Ez a két eszköz szinkronizálja egymással az adatokat. A telefonomon PIN kód és ujjlenyomat olvasós belépés van de hogy még biztonságosabb legyen a telefonom teljes adattára titkosítva van. A levelező rendszeremet a Google-tól vásárolom. Nem az ingyenes GMail rendszert használom amire nem (teljesen) vonatkozik a GDPR, hanem a fizetős Google Workspace rendszert ami megfelel a GDPR szabályainak. Erről itt tudsz többet olvasni.

Kik láthatják az adataidat?

A tárolt adatokat elsősorban én, az Adatkezelő látom és én férek hozzá.

Ezzel végére is értem a listának. Nincs más személy vagy cég akinek bármilyen formában átadnám az adataidat.

Törlöm ha kéred!

Eljutottál ahhoz a részhez amiből megtudhatod, hogy mit tehetsz akkor, ha töröltetni szeretnéd az adataidat.

Még a törlés előtt ha küldesz nekem egy kérést, akkor megmondom, hogy pontosan milyen adatokat is tárolok veled kapcsolatban. Ezt megtehed emailben vagy a https://golnet.hu/kapcsolat/gdpr-szemelyes-adatok-lekerese/ címen lévő űrlapon. Tudd, hogy szóbeli megkeresésre és szóban nem áll módomban kiadni az információt.

Kérheted azt is, hogy töröljem a veled kapcsolatos személyes adatokat. Ebben az esetben sajnos a szerződésünk is törlődik és nem fogod tudni igénybe venni a szolgáltatásaimat. A már korábban kiállított számlákat és szerződéseket muszáj megőriznünk, mert azt egy másik jogszabály írja elő, de minden más elektronikusan tárolt adatodat töröljük. Csak küldj egy emailt és már vége is.

Mit tehetsz ha szerinted rosszul kezelem az adataidat

Van egy nagyszerű intézmény, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu, ugyfelszolalat@naih.hu, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Telefon: +361 391 14 00, Fax: +361 391 14 10). Hozzájuk fordulhatsz, de előtte kérlek tőlem kérj.

Szereted a sütit? A weboldalon azt is használunk, de sajnos nem ehető.

Statisztikát készítek arról, hogy mikor, honnan, mennyi látogató érkezett a honlapjaimra. Ehhez viszont cookie-kat kell használni. Ezt azért teszem, mert szeretném ha még jobb szolgáltatást tudnál igénybe venni.

Van egy saját analitikai programom, amit a saját weboldalamon üzemeltetek. Tehát pontosan azon amelyiket most is olvasod. Ez a Matomo analitikai program. Ez is használ sütiket, de ebben az esetben az adatok nem mennek sehova. Itt maradnak, ezen a szerveren. Nem adom át őket senki másnak. Ja, és az ebben gyűjtött egyetlen személyes adatnak minősülő dolog az IP cím, de azt is anonimizálom. Mit jelent ez? Azt, hogy a program csak az első felét tárolja le az IP címednek. Ha pl az IP címed az lenne, hogy 192.168.23.154, akkor a program ebből csak a következőt tárolja le: 192.168.23.0. Miért jó ez? Mert így nem lehet visszajutni hozzád az IP címen keresztül.

A Matomo az alábbi adatokat gyűjti. A teljes leírást a Matomo oldalán olvashatod el.

 • IP cím, ami anonimizálva kerül tárolásra és megjelenítésre
 • opcionálisan felhasználó ID, ami egy igen hosszú hexadecimális karaktersorozat
 • látogatás dátuma és ideje
 • megnyitott oldal címe, URL-je
 • hivatkozó oldal URL-je
 • képernyő felbontás
 • a látogató időtónája szerinti időpont
 • letöltött fájlok linkje
 • külső domainekre kimenő linkek
 • oldal létrehozási idő
 • a látogató lokációja: ország, régió, település, közelítő koordináták
 • a böngésző fő nyelve
 • a böngésző User-Agentje, amit arra használ, hogy kitalálja a látogató böngészőjét, operációs rendszerét, a használt eszköz adatait.

A Matomo a következőket tárolja a sütiben:

 • véletlenszerűen generált látogatói ID
 • első látogatás ideje
 • a korábbi látogatások ideje
 • látogatások száma

A böngésződből küldött DoNotTrack kérést tiszteletben tartom, így ebben az esetben nem követlek. Az alábbi részben lehetőséged van le, vagy felíratkozni a követésre.

Ha először jársz a weboldalaimon, akkor a képernyő alján engedélyezheted vagy akár le is tilthatod az előbb említett statisztikai sütiket. Ha letiltod, akkor az le van tiltva.

Sok biztonsági dolgot vezettem be, hogy meg tudjam védeni a honlapomat a sok gonosz boszorkánytól, akik szinte állandó jelleggel próbálják feltörni. Nem szeretnék technikai részletekbe belemenni, mert elég unalmas, de a lényeg, hogy ehhez is kell sütiket használnom. Ebben a sütiben viszont semmilyen személyes adatot nem tárolok. És még a böngésző program sem.

Marketing célú sütiket nem használok.

Zárszó, ami már nem egészen adatvédelem

Mit tehetsz a honlapon található információkkal

Minden szöveg amit elolvashatsz a honlapjaimon az az én agyszüleményem. Nagyon örülök neki ha elolvasod (sok hasznos infó van benne), de ha le szeretnéd másolni, akkor előtte kérj meg rá, hogy engedjem meg. Sok-sok órát és napot dolgoztam azon, hogy létrehozzam ezt a honlapot és szeretném ha más nem ékeskedne vele. Természetesen szívesen segítek ha szükséged van rá; csak kérned kell.

Amennyiben az én előzetes hozzájárulásom nélkül másolod le bármilyen szövegemet, azaz plagizálsz (plágium) és erre rájövök, akkor 2000 Ft, azaz kétezer forint kártérítést fogok kérni, minden egyes lemásolt szó után, amibe a kötőszavak is beletartoznak. Amennyiben 10 napon belül nem fizetsz, akkor jogi útra fogom terelni az ügyet. Köszi a megértést.

Közzétéve: 2018. május 18.-án

Módosítva:

 • 2018. június 5. :: Átfogalmazva a szöveg, hogy érthető legyen ne csak jogászoknak
 • 2018. június 7. :: A sütikről szóló rész kiegészítve a Facebook Pixel sütikkel
 • 2019. április 11. :: két domain név megszűnt ezért azokat töröltem; Matomo analitikai szoftver bekerült, mint új sütizős elem
 • 2019. július 2. :: A Matomo követésről kicsit bővebben írtam. Plusz 1-2 helyesírási hibát javítottam.
 • 2019. november 11. :: Hírlevél küldésbe fogok és ehhez kapcsolódóan gyűjtöm az adatokat. Leírom, hogy az így gyűjtött adatokat hogyan kezelem és mit csinálok velük.
  Beleírtam még, hogy milyen kártérítést kérek akkor, ha az engedélyem nélkül lemásolod a honlapom bármilyen tartalmát.
 • 2024.05.12. :: Magánszemély lettem, ezért kiszedtem mindent ami a korábbi vállalkozásra utalt. Már nem használok facebookot és más 3rd party analitikát, így azokat is kiszedtem.